+31 (0) 598 361 761 info@pompenverhuur.nl

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Buitenkamp BV, gevestigd aan Europaweg 14, 9636 HT Zuidbroek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiƫle) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om u een offerte te sturen, te kunnen bepalen waaraan een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u te kunnen overleggen over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden zoals:

  • NAW-gegevens en financiĆ«le gegevens
  • Telefoonnummers en e-mailadressen
  • BTW nummers en KvK registratienummers

Delen van persoonsgegevens met derden

Buitenkamp BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Buitenkamp BV maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Buitenkamp BV
Europaweg 14
9636 HT Zuidbroek
tel. 0598-361761
info@pompenverhuur.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.